اقلام موجود عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

تجهیزات پزشکی خانگی
دستگاه های آزمایشگاهی
    آب مقطر گیری
    آون
    اتوکلاو
    اسپکتروفتومتر
    انکوباتور
    بن ماری (حمام)
        FineTech کره
        Soltec ایتالیا
    پلاریمتر
    پمپ خلاء
        HAHN SHIN کره
    تجهیزات تست و اندازه گیری (متریک)
        اکسیژن متر (DO meter)
        BOD متر
        CO2 متر و CO متر
            AZ تایوان
        COD متر
        PH متر
            AZ تایوان
        باد سنج
            AZ تایوان
        بارومتر
        ترکیبی
        دور سنج
        دیتا لاگر
            AZ تایوان
        رطوبت سنج
        رنگ سنج
        سرعت سنج
        شوری سنج
        غبار سنج
        کالری متر
        کدورت سنج
            LaMotte آمریکا
        کلرسنج
            LaMotte آمریکا
        یون متر
    ترازو
    ترمومتر
        AZ تایوان
    جار تست
    حمام
        HAHN SHIN کره
        Soltec ایتالیا
    دیونایزر
    رفرکتومتر
        TS Huixia چین
    روتاری
    سانتریفیوژ
    شفت همزن مکانیکی
        FineTech کره
    شوف بالن
        FineTech کره
    شیکر
        Labinco هلند
    فیلم فتومتر
    کارل فیشر
    کلنی کانتر
    کوره الکتریکی
        FineTech کره
    میکروسکوپ
    ویسکومتر و رئومتر
    هات پلیت
        FineTech کره
        Labinco هلند
    همزن
        FineTech کره
        Labinco هلند
    هموژنایزر
    یخچال و فریزر
        Aqualytic آلمان
    PH متر
        ADWA رومانی-مجارستان
        Aqualytic آلمان
        AZ تایوان
        Jenway انگلستان
ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
    بکر
        آزمایشگاهی
        زنان و نازایی
سکوبندی آزمایشگاهی
    پارتیشن ها
    سکوهای آزمایشگاهی
    سینک و کاپ سینک
    شیرهای آزمایشگاهی
        شیرآلات Arboles
        شیرآلات ایرانی
        شیرآلات Broen
        شیرآلات Broznall
        شیرآلات EFKA
        شیرآلات Far
        شیرآلات TOF
    کابین سیلندر
    کابین مواد
    ملزومات حمل و نقل آزمایشگاهی
    ملزومات سکوبندی آزمایشگاهی
    میز ترازو
    هودهای آزمایشگاهی
تجهیزات دندان پزشکی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
    IsoLab آلمان